IQNet Newsletter - n°16
 
    KONFERENCIJA O KVALITETU

JUGOINSPEKT BEOGRAD i YUQS


ORGANIZUJE XIX KONFERENCIJU O KVALITETU

na temu

» I U EKONOMSKOJ KRIZI
KVALITET JE I REŠENJE I IZAZOV «

 

07., 08. i 09. septembar 2009. godine
Sutomore, hotel „Zlatna obala“

 


 
    Prvi dan
Ponedeljak, 07.09.2009. godine

Od 0700 do 0900 Prijava i registracija učesnika

Od 0900 do 0930 Pozdravna reč organizatora i otvaranje konferencije

Od 0930 do 1500 Pozivni referati

Dr  Dejan Krnjajić, predsednik ATS-a

Prof. dr Milan Perović, Vlada Republike Crne Gore

“Procesni pristup menadžmentu i upravljanje krizom”

Prof. dr Miloš Jelić, Institut “Kirilo Savić”

“Auditi – alat za sertifikaciju ili nešto više”

Prof. dr Radomir Radovanović, Poljoprivredni fakultet, Beograd

“Bezbednost hrane – stanje i problemi u uslovima globalne krize”

Vera Božić, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politikeRepublike Srbije

“Korporativna društvena odgovornost – uporište za strateški razvoj preduzeća i stvaranje sopstvene i društvene dobiti”

Kafe pauza

Prof. dr Vidosav Majstorović, JUSK, Beograd

“ISO 9004:2009 – kuda ide QMS”

Dr Tatjana Milivojević, dr Svetlana Vukotić, dr Novica Staletović,

Univerzitet “UNION”, Beograd 

“Analiza konstrukta poverenja u novom modelu ekonomske racionalnosti, kvaliteta i krize

Dragan Burgund, Ivan Popović, Sofija Đurđević, JUQS, Beograd 

 “Strategijsko fokusiranje organizacije primenom sistema

izbalansiranih pokazatelja

Prof. dr Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet,Novi Sad

“Standardi kvaliteta u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji –

posebni osvrt na standarde Global Gap-a”

Prof. dr Nada Majkić-Singh, Mr sci Tatjana Vodnik,

„Institut za medicinsku biohemiju KCS“ – Beograd

“Uvođenje standarda ISO 15189 u medicinske laboratorije”

Prof. dr Josip Baras, Tehnološko-metalurški fakultet,

Prof. dr Branislav Zlatković, Poljoprivredni fakultet, Beograd

“Značaj i prednosti istovremenog uvođenja čistije proizvodnje i HACCP koncepta”

Valentina Bogdanović, Regionalni centar, Leskovac

 “Sistemi upravljanja kvalitetom u pripremi MSP za nastup na međunarodnom tržištu”

Okrugli sto - diskusija


 
       
       
    Drugi dan
Utorak, 08.09.2009. godine

Od 0900 do 1500

Dušanka Santovac, ATS, Beograd

Mesto laboratorija u sistemu ocenjivanja usaglašenosti”

Slavoljub Petrović, Konpes“, Mirjana Simić, JUQS, Beograd

Povezivanje performansi procesa sa ličnim primanjima zaposlenih”

Zvezdan Marković, Blue Q point“, Beograd; Sofija Đurđević, JUQS, Beograd

 Značajni propusti u primeni sistema menadžmenta kvalitetom – iskustva ocenjivača”

Mr Zoran Pendić, “EUROSYSTEMS”, Beograd; Ljiljana Vujotić, Klinički centar Srbije; Sanja Polak, KBC Bežanijska kosa, Beograd

 “Obrazovanje u zdravstvu – uloga Intersekcijskog odbora za kvalitet rada u zdravstvu SLD-a”

Jovan Pejoski, Ljiljana Siljanoska,

 Univerzitet “Sv.Kiril i Metodij”, Skopje, Makedonija

Merna nesigurnost u laboratoriji za ispitivanje cementa i betona i u laboratoriji za etaloniranje sile i tvrdoće”

Gordan Jakovljević, Jugoinspekt Beograd, Beograd

 Novine koje donosi novo izdanje standarda ISO 9001:2008 i obaveze sertifikovanih organizacija”

Kafe pauza

 Mirjana Đurović, Miladin Trbić, ETF Rudnik i Termoelektrana“Stanari”, Republika Srpska, BiH

 “Efekti primene integrisanog upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine, zdravlja i bezbednosti na radu”

Mr sci Jelena Nikolić, DELTA MAXI Grupa, Beograd

“Integrisani sistemi menadžmenta maloprodajnog lanca Delta Maxi Grupe – bezbednost, sledljivost, rizici i unapređenja

Dr Ilija Đekić, Poljoprivredni fakultet, Beograd

 “Održivi kvalitet prehrambenih proizvoda – primena analize životnog ciklusa proizvoda”

Mr Branislav Sladić, ENERGOPROJEKT-OPREMA, Beograd

 “Ekonomska kriza, promene u kapitalizmu i liderstvo”

Slobodan Rašeta, „SQR Image“ – Beograd

“"Procesni pristup u svetlu standarda ISO 9001:2008 sa aspekta primene i provere”

s Mr sci Dragana Blagojević-Ilijev, Zdravstvena ustanova “Pharmanova”, Beograd

 “Praćenje performansi procesa nabavke u cilju poboljšanja profita”

Okrugli sto - diskusija


 
       
       
    Treći dan
Sreda, 09.09.2009. godine

Od 0900 do 1500

Nebojša Đurić, Jugoinspekt Beograd, Beograd

 “Bezbednost hrane – globalni cilj, izazovi i biznis prilike”

Ivan Samailović, Jugoinspekt Beograd, Beograd

 Sistemi menadžmenta i racionalizacija troškova poslovanja”

Mr Simo Kosić, Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Srbije

 Razvoj sistema procene rizika u Srbiji i kretanje broja profesionalnih oboljenja, povreda na radu i troškova”

Aleksandar Kričak, WIENER STÄDTISCHE osiguranje, Beograd

 Upravljanje rizicima u uslugama osiguravajućeg društva u periodu ekonomske krize”

Aleksandar Đorđević, Jugoinspekt Beograd, Beograd

Snežana Pavićević, ADQM“, Beograd

 “Procena performansi zaposlenih sa aspekta sistema menadžmenta”

s Prof. dr  Novica Staletović, Fakultet za ekologiju   uiverziteta”Union”, Beograd

Razvoj modela procene stanja i planiranja zaštite životne sredine u funkciji održivog razvoja”

Zorka Veljić, Jugoinspekt Beograd, Beograd

 Komentar predloga Zakona o bezbednosti hrane i novine u implementaciji sistema menadžmenta bezbednošću namirnica”

Kafe pauza

Mr Ljubodraga Medić-Marjanović, NIS NAFTAGAS, Novi Sad

“Integrisani sistemi upravljanja u naftnoj industriji-primeri dobre prakse u upravljanju rizicima u domenu bezbednosti i zdravlja na radu”

Dr Ljubinka Radosavljević, Registar brodova Srbije

 Sistemi menadžmenta u pomorskom i rečnom saobraćaju sa gledišta upravljanja rizikom”

s Dejan Zekić, Momčilo Živković, Slobodan Radosavljević, EPS, Lazarevac

 “Projektovanje i implementacija integrisanog sistema menadžmenta QMS i EMS - specifičnosti, teškoće i iskustva”

Mr Nedeljko Tucović, Jugoinspekt Beograd, Beograd

"Jedan pristup projektu integrisanog sistema menadžmenta, njegove prednosti i uticaj na povećanje efikasnosti i efektivnosti organizacije”

s S.Vukas, M.Đurđević, mr N.Nikitović, S.Dragaš, Klanica “Đurđević”, Pećinci

 Upravljanje procesom prečišćavanja otpadnih voda u Klanici  “Đurđević” - Pećinci”

Okrugli sto - diskusija


 
       
       
   

• Kotizacija za učesnike konferencije iznosi 16.000,00 dinara po učesniku;

• Kotizacijom su pokriveni svi troškovi učešća na konferenciji sem troškova hotelskog smeštaja. Ukoliko neko od učesnika želi da preko organizatora konferencije uplati i hotelski smeštaj, tražiće profakturu kojom će se fakturisati i kotizacija i troškovi smeštaja u hotelu;

• Učesnici konferencije koji žele da dođu ranije u hotel „Zlatna obala“ ili žele da ostanu i za vreme vikenda, pansion će plaćati po nižoj ceni koju je JUGOINSPEKT BEOGRAD ugovorio sa hotelom „Zlatna obala“;

Svoje obaveze u vezi boravka u hotelu „Zlatna obala“, za vreme, pre i posle konferencije, učesnici će regulisati na recepciji hotela;

• PDV nije uključen u cenu;

• 08.09.2009. godine u 2030 svečana večera za učesnike konferencije (gratis);

Prijavljivanje i sve ostale informacije o konferenciji mogu se dobiti na telefone:  (011) 2631 141, (011) 3032 147.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefone i adresu:

 JUGOINSPEKT BEOGRAD, Trg Republike 3/I
Tel.: (011) 2622-199; 2631-141 ; Telefaks: (011) 2634-523

YUQS, Trg Republike 3/I
Tel.: (011) 3032-147; Telefaks: (011) 2626-349
E-mail: mirjana.simic@yuqs.org